To najmniejszy ogród zoologiczny w Polsce, będący początkowo wyłącznie rezerwatem botanicznym.

Historia ogrodu botanicznego w Braniewie


Pierwotny ogród botaniczny powstał z inicjatywy niemieckiego przyrodnika dr Franza Josefa Niedenzu, który pod koniec XIX w. przeprowadził się do Braniewa. To on zdołał sprowadzić do miasta egzotyczną roślinność, w tym nieznane jeszcze w okolicy pomidory.
Na wskutek wojny ogród botaniczny został zniszczony. W latach 1955-1960 zdecydowano się utworzyć na jego miejscu placówkę zoologiczno-botaniczną. W swoich najlepszych czasach skupiała ona ok. 200 gatunków zwierząt.

Ogród zoologiczny w Braniewie dzisiaj


Pozostałością po przedwojennym ogrodzie botanicznym jest aleja dendrologiczna, zawierająca mnogą ilość drzew (buki, dęby, klony, kasztanowce) oraz unikalne gatunki roślin (tulipanowiec, dąb piramidalny). Cały drzewostan został dokładnie opisany, a przy każdym okazie znaleźć można tabliczkę z informacjami i ciekawostkami na jego temat. Pozwala to nauczycielom na przeprowadzanie wartościowych lekcji przyrody.

W Ogrodzie Zoologiczno-Botanicznym występują też poszczególne odmiany zwierząt. Pierwszym ich gatunkiem w tym miejscu był łabędź, jednak szybko dołączyły do niego kuce, legwany, kozy, lamy, świnki morskie, bażanty srebrzyste, kaczki, kury czy perliczki. Rok temu największą atrakcję placówki stanowiły niedźwiedzie brunatne, ale ze względu na ich niewielkie wybiegi i nieodpowiednie warunki dla ich rozwoju zdecydowano się je przetransportować.
(AD / Fot. pxhere / CC0))